Last Updated: July 18, 2017 (about 1 year ago)

Tajemnice różańca ukazują nam ważne wydarzenia zbawcze, jakie koszule kapłańskie polo dokonały się przeszło 2000 łat temu. Na pierwszym październikowym spotkaniu spróbujemy powiązać różaniec z Pismem Świętym. Najlepiej zrobić to w zespołach, w których ministranci, wspierając się wzajemnie swoją wiedzą i mniejszą lub większą znajomością tekstu Pisma Świętego, zwłaszcza Nowego Testamentu, odszukają odpowiednie fragmenty przedstawiające konkretne tajemnice.

Address
Category
E-mail
confdensa30@poczta.pl

Contact Candidate

Contact